Семинари

Датум Област Тема Материја Lokacija
22.12.2023 кривично право Трошкови кривичног поступка Кривични поступак
21.12.2023 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
18.12.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
15.12.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
15.12.2023 кривично право Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право-кривичноправна заштита Шабац - Oсновни суд у Шапцу
15.12.2023 људска права Међусобни однос поступка азила и поступка изручења Избегличко право Ниш - хотел "Tami Residance"
14.12.2023 кривично право Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
14.12.2023 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Врњачка Бања - Врњачка Бања
13.12.2023 кривично право Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији - Пресуђивање самосталних кривичних дела прања новца Сузбијање тероризма Шабац - хотел "Слобода"
13.12.2023 кривично право Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Чачак - Виши суд у Чачку
12.12.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.12.2023 грађанско право Дигитална имовина и интелектуална својина Својинскоправни односи Београд - Државно правобранилаштво
11.12.2023 посебна знања и вештине Употреба базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Београд - Канцеларија Савета Европе
11.12.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
8.12.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Правосудна академија
8.12.2023 грађанско право Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
8.12.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Златибор - Хотел "Мона"
7.12.2023 грађанско право Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак Београд - Хотел "Зира"
6.12.2023 кривично право Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Сребрно језеро - Хотел "Данубија парк" Сала
6.12.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
5.12.2023 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
4.12.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
2.12.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
1.12.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
1.12.2023 кривично право Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право-кривичноправна заштита Нови Пазар - ОЕБС
1.12.2023 грађанско право Својина и државина - дигитална имовина Својинскоправни односи Београд - Државно правобранилаштво
30.11.2023 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
30.11.2023 посебна знања и вештине Употреба базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Нови Сад - Хотел "Sheraton"
29.11.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
28.11.2023 прекршајно право Прекршаји из Закона о јавним набакама Прекршаји Београд - Прекршајни суд у Београду
28.11.2023 кривично право Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експолатације и принудног рада - мултисекторски приступ Сузбијање трговине људима Врњачка Бања - Хотел "Врњачке терме" Сала 1
25.11.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
24.11.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
24.11.2023 људска права Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Златибор - Хотел "Мона"
24.11.2023 грађанско право Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак Ниш - Правосудна академија
24.11.2023 посебна знања и вештине Хармонијус школа права Унапређење обуке Београд - Правни факултет
23.11.2023 грађанско право Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
20.11.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
20.11.2023 кривично право Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН и ФТ – сарадња надзорних органа и тужилаштава Сузбијање тероризма Београд - Хотел "Зира"
20.11.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
17.11.2023 кривично право Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
16.11.2023 посебна знања и вештине Употреба базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Ниш - хотел "Tami Residance"
14.11.2023 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
13.11.2023 кривично право Спречавање прања новца и финансирања тероризма Спречавање прања новца Вршац - Хотел "Вила Брег" Сала 2
11.11.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
10.11.2023 људска права Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Шабац - хотел "Слобода"
9.11.2023 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18 Сала 2
9.11.2023 посебна знања и вештине Употреба базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
8.11.2023 управно право Управни спор и управни поступак Управни поступак Београд - Правосудна академија
8.11.2023 управно право Управни спор и управни поступак Управни поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.11.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
6.11.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Аеро клуб
6.11.2023 право европске уније Право Европске уније Право Европске уније Београд - Аеро клуб Сала 1
6.11.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
4.11.2023 управно право Закон о локалним изборима Изборно право Београд - Правни факултет
3.11.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
3.11.2023 кривично право Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
2.11.2023 привредно право Јавне набавке - судска заштита Привредно право Ниш - хотел "Tami Residance"
31.10.2023 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
30.10.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
30.10.2023 кривично право Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и Непосредни резултати Сузбијање тероризма Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
30.10.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Аеро клуб
28.10.2023 кривично право Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада Сузбијање трговине људима Врњачка Бања - Хотел "Врњачке терме" Сала 1
27.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Ниш - Правосудна академија
27.10.2023 кривично право Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
26.10.2023 кривично право Спречавање прања новца и финансирања тероризма Спречавање прања новца Београд - ГиЗ Нови Београд
26.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
26.10.2023 привредно право Јавне набавке - судска заштита Привредно право Нови Сад - Хотел "Президент"
24.10.2023 право европске уније Прaвoсуднa сaрaдњa у грaђaнским и приврeдним ствaримa Право ЕУ у грађанским стварима Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
24.10.2023 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Вршац - Хотел "Вила Брег" Сала 2
24.10.2023 кривично право Пресуђивање у предметима родно заснованог насиља Кривични поступак Београд - Авала (наставни центар МУП-а)
24.10.2023 право европске уније Судски поступак против финансијског криминала: спречавање прања новца и борба против превара у ЕУ Право Европске уније Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18 Сала 2
23.10.2023 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Вршац - Хотел "Вила Брег"
23.10.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Аеро клуб
21.10.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
20.10.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - хотел "New City"
19.10.2023 привредно право Јавне набавке - судска заштита Привредно право Београд - Хотел "Цептер"
18.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Београд - Правосудна академија
17.10.2023 кривично право Међународна правна помоћ у решавању тешких кривичних дела организованог криминала и корупције Међународна правна помоћ у кривичним стварима Београд - Хотел "Мона Плаза"
17.10.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
16.10.2023 управно право Закон о јавним набавкама Јавне набавке Крагујевац - Одељење Управног суда у Крагујевцу
16.10.2023 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Врњачка Бања - Хотел "Цептер"
16.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
14.10.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
13.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Београд - Правосудна академија
13.10.2023 људска права Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Неготин - Сала општине Неготин
10.10.2023 кривично право Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
10.10.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
9.10.2023 кривично право Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Сузбијање организованог криминала Београд - Палата Србија
6.10.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
6.10.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
3.10.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.9.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
27.9.2023 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
26.9.2023 кривично право Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Ниш - Правосудна академија
25.9.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
21.9.2023 посебна знања и вештине Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
18.9.2023 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Златибор - Хотел "Мона"
18.9.2023 управно право Закон о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Апелациони суд у Београду
13.9.2023 привредно право Еколошко право-основна обука Еколошко право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
13.9.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
11.9.2023 управно право Закон о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Апелациони суд у Београду
8.9.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
7.9.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Апелациони суд у Нишу
6.9.2023 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Апелациони суд у Нишу
1.9.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
1.9.2023 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Ниш - Правосудна академија
4.7.2023 кривично право Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада Сузбијање трговине људима Врдник - Хотел "Фрушке терме"
30.6.2023 кривично право Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
26.6.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
23.6.2023 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
23.6.2023 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Врање - Хотел "Ponte Bianco"
23.6.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Сјеница - Хотел "Борови"
19.6.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
16.6.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Крагујевац - Одељење Управног суда у Крагујевцу
15.6.2023 посебна знања и вештине Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
15.6.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Правосудна академија
15.6.2023 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Метропол" Метропол 3
14.6.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
14.6.2023 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Метропол" Метропол 2
12.6.2023 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Вршац - Хотел "Вила Брег"
12.6.2023 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Метропол" Метропол 1
12.6.2023 људска права HELP програм - увод у Конвенцију о људским правима HELP програм Савета Европе Београд - Хотел "Парк"
10.6.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
9.6.2023 кривично право Процесуирање случајева еколошког криминала Еколошко право-кривичноправна заштита Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
8.6.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Ниш - хотел "Tami Residance"
8.6.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
8.6.2023 грађанско право Својина и државина Својинскоправни односи Београд - Државно правобранилаштво
7.6.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Апелациони суд у Београду
6.6.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
6.6.2023 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Belgrade Art"
5.6.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Апелациони суд у Нишу
4.6.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
2.6.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
2.6.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
2.6.2023 кривично право Процесуирање случајева еколошког криминала Еколошко право-кривичноправна заштита Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
2.6.2023 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Нови Пазар - Хотел "РАС Пазариште"
1.6.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.5.2023 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Палас"
29.5.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
28.5.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Aдвокатска комора Ниш
26.5.2023 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Ниш - Правосудна академија
23.5.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
23.5.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
19.5.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
19.5.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ечка - Хотел "Каштел"
18.5.2023 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Врњачка Бања - хотел "Соларис"
18.5.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Нови Сад - хотел "Planeta Inn"
17.5.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
17.5.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Апелациони суд у Београду
16.5.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
16.5.2023 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
15.5.2023 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
13.5.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
12.5.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.5.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Крагујевац - Виши суд у Крагујевцу
12.5.2023 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Палић - Хотел "Президент"
11.5.2023 посебна знања и вештине Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
11.5.2023 кривично право Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Сузбијање организованог криминала Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
11.5.2023 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Хотел "Crown Plaza"
10.5.2023 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Вршац - Хотел "Вила Брег"
10.5.2023 кривично право Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
9.5.2023 посебна знања и вештине Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
9.5.2023 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Аеро клуб
8.5.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
5.5.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
28.4.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - Правосудна академија
27.4.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Online
21.4.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Ниш - Правосудна академија
21.4.2023 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија
21.4.2023 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Параћин - Хотел "Орбис"
19.4.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
19.4.2023 кривично право Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и Непосредни резултати Сузбијање тероризма Београд - Хотел "Зира"
18.4.2023 људска права HELP програм - имовинска права HELP програм Савета Европе Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
10.4.2023 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
8.4.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
7.4.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
6.4.2023 посебна знања и вештине Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Ниш - Правосудна академија
5.4.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
4.4.2023 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Београд - хотел "M"
31.3.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
29.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
27.3.2023 право европске уније Право Европске уније Право Европске уније Београд - Online
24.3.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
23.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
23.3.2023 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Фалкенштајнер"
23.3.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
22.3.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
18.3.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
17.3.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
17.3.2023 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Online
16.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
16.3.2023 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Ниш - Хотел "Амбасадор"
15.3.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
14.3.2023 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Ниш - Правосудна академија
11.3.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
10.3.2023 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Ниш - Правосудна академија
8.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
6.3.2023 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Вршац - Хотел "Вила Брег"
6.3.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
3.3.2023 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Ниш - Правосудна академија
2.3.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
1.3.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
22.2.2023 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Ниш - хотел "Tami Residance"
21.2.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
10.2.2023 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Аеро клуб
8.2.2023 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.2.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Војна касарна Васа Чарапић
6.2.2023 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Belgrade Art"
4.2.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
3.2.2023 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
30.1.2023 кривично право Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Сузбијање организованог криминала Београд - Online
30.1.2023 кривично право Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Сузбијање организованог криминала Београд - Хотел "Зира"
28.1.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
26.1.2023 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
21.1.2023 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
26.12.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.12.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
24.12.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Aдвокатска комора Ниш
23.12.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Врање - Полицијска управа Врање
21.12.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
21.12.2022 кривично право Виртуелна имовина и криптовалуте Финансијска истрага Београд - Online
21.12.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
16.12.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
16.12.2022 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
16.12.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Палић - Хотел Палић
15.12.2022 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
15.12.2022 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Суботица - Хотел Артист
14.12.2022 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
14.12.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
14.12.2022 људска права Међусобни однос поступка азила и поступка изручења Избегличко право Београд - Хотел "Метропол"
13.12.2022 људска права HELP курс - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА HELP програм Савета Европе Београд - Канцеларија Савета Европе
13.12.2022 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Belgrade Art"
12.12.2022 кривично право Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
9.12.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - хотел "Нова Сицилијана"
9.12.2022 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Ниш - Правосудна академија
9.12.2022 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Нови Сад - хотел "Путник"
9.12.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
9.12.2022 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Хотел "Crown Plaza"
8.12.2022 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
5.12.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
4.12.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Aдвокатска комора Ниш
2.12.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
2.12.2022 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Београд - Правосудна академија
30.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
29.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
29.11.2022 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Београд - Хотел "Константин Велики"
28.11.2022 управно право Семинар за судије до три године рaднoг искуствa и судијске помоћнике Управног суда Управно право Београд - Хотел "Метропол"
28.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
28.11.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
25.11.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Ниш - Правосудна академија
25.11.2022 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
25.11.2022 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
24.11.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Ваљево - Хотел "Омни"
23.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.11.2022 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Београд - Аеро клуб
22.11.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
19.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
18.11.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Зира"
18.11.2022 управно право Управно право Управно право Београд - Правосудна академија
18.11.2022 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Ниш - хотел "Tami Residance"
18.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Панчево - Виши суд у Панчеву
16.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
16.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
15.11.2022 право европске уније Еколошко право ЕУ Еколошко право Београд - хотел "M"
14.11.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Београд - Хотел "Зира"
14.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
14.11.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
13.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
12.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
10.11.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
9.11.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
8.11.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Краљево - Виши суд у Краљеву
8.11.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Хотел "Метропол"
7.11.2022 кривично право Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.11.2022 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Београд - Online
4.11.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
4.11.2022 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Ниш - Правосудна академија
4.11.2022 посебна знања и вештине Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца - обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Енвој"
2.11.2022 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
31.10.2022 кривично право Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима Сузбијање трговине људима Вршац - Хотел "Вила Брег"
28.10.2022 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
28.10.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Фалкенштајнер"
28.10.2022 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Палата Србија
27.10.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Крагујевац - хотел "Шумарице"
27.10.2022 посебна знања и вештине Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца - обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
26.10.2022 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Online
25.10.2022 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - Правосудна академија
25.10.2022 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
25.10.2022 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Копаоник - Хотел "Viceroy"
24.10.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Аранђеловац - хотел "Извор"
24.10.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Хотел "Пупин"
22.10.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
20.10.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Врњачка Бања - Хотел "Цептер"
20.10.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.10.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Ниш - Хотел "Амбасадор"
19.10.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија
18.10.2022 људска права HELP програм - „ОБРАЗЛАГАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА И ЉУДСКА ПРАВА“ HELP програм Савета Европе Београд - Хотел "Зира"
18.10.2022 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.10.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Aдвокатска комора Ниш
14.10.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
13.10.2022 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
13.10.2022 кривично право Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Вршац - Хотел "Вила Брег"
13.10.2022 кривично право Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним судским поступцима Нови Сад - хотел "Нови Сад"
13.10.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - хотел "M"
11.10.2022 људска права HELP курс - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА HELP програм Савета Европе Београд - Канцеларија Савета Европе
7.10.2022 посебна знања и вештине Вештина презентације/презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.10.2022 посебна знања и вештине Дизајнирање образовних активности за одрасле Унапређење обуке Београд - хотел "88 rooms"
6.10.2022 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
3.10.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
1.10.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
1.10.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
30.9.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
30.9.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Нови Сад - Хотел "Sheraton"
29.9.2022 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
29.9.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - Хотел "Фонтана"
26.9.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.9.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
26.9.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Хотел "Амбасадор"
23.9.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Апелациони суд у Нишу
23.9.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Москва"
23.9.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија
23.9.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Ниш - хотел "New City"
22.9.2022 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Ниш - Правосудна академија
22.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
22.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Златибор - Златибор
20.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Правосудна академија
19.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
16.9.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
16.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
14.9.2022 привредно право Еколошко право-основна обука Еколошко право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.9.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
11.9.2022 посебна знања и вештине Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца - обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Аранђеловац - хотел "Извор"
9.9.2022 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Београд - Правосудна академија
9.9.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
5.9.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
3.9.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
1.9.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
25.8.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
24.8.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
22.8.2022 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Београд - Online
15.8.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.8.2022 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Краљево - Основни суд у Краљеву
21.7.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
13.7.2022 грађанско право Својина и државина Својинскоправни односи Београд - Државно правобранилаштво
12.7.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.7.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Aдвокатска комора Ниш
5.7.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
4.7.2022 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Београд - Хотел "Зира"
2.7.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
1.7.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
29.6.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
25.6.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
24.6.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Зира"
24.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
23.6.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - Хотел "Зира"
22.6.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
21.6.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Москва"
21.6.2022 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
20.6.2022 кривично право Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима Сузбијање трговине људима Књажевац - Хотел "Стара планина"
20.6.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Хотел "Пупин"
18.6.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
17.6.2022 кривично право Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Београд - Аеро клуб
17.6.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Београд - Правосудна академија
17.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Суботица - Виши суд у Суботици
17.6.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
16.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.6.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
15.6.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
15.6.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Палић - Хотел Палић
14.6.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија
13.6.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
10.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Ниш - Правосудна академија
10.6.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Ниш - Апелациони суд у Нишу
10.6.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
9.6.2022 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Online
7.6.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Ниш - хотел "New City"
6.6.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
6.6.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
6.6.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Аеро клуб
3.6.2022 кривично право Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Београд - Аеро клуб
3.6.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - Хотел "Sheraton"
3.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Нови Пазар - Виши суду Новом Пазару
3.6.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
3.6.2022 право европске уније Утицај права ЕУ на национално право-право потрошача Право ЕУ у грађанским стварима Београд - Online
3.6.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Ниш - Правосудна академија
3.6.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
2.6.2022 грађанско право Права детета Породични односи Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
1.6.2022 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Вршац - Хотел "Вила Брег"
31.5.2022 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
31.5.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
30.5.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.5.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Ниш - Правосудна академија
27.5.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
27.5.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
27.5.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Сјеница - Хотел "Борови"
27.5.2022 посебна знања и вештине Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Београд - Хотел "Belgrade Art"
26.5.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.5.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Online
26.5.2022 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Београд - Прекршајни суд у Београду
26.5.2022 управно право Управни спор и управни поступак Управни поступак Београд - Хотел "Зира"
25.5.2022 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
25.5.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
24.5.2022 кривично право Јавне набавке - одговорност наручиоца Јавне набавке - корупција Београд - Хотел "Crown Plaza"
23.5.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
23.5.2022 управно право Управни спор и управни поступак Управни поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
20.5.2022 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
20.5.2022 кривично право Финансијска форензика Финансијска истрага Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
20.5.2022 грађанско право Интелектуална својина Интелектуална својина Београд - Државно правобранилаштво
19.5.2022 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
19.5.2022 кривично право Условни отпуст Кривични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
18.5.2022 посебна знања и вештине Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Администрација у судовима и тужилаштвима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
17.5.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
17.5.2022 посебна знања и вештине Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Администрација у судовима и тужилаштвима Ниш - хотел "Tami Residance"
17.5.2022 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Аранђеловац - хотел "Извор"
17.5.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
16.5.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
14.5.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
13.5.2022 кривично право Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Београд - Аеро клуб
12.5.2022 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
12.5.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
11.5.2022 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Копаоник - Хотел "Viceroy"
10.5.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
10.5.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M Best Western"
9.5.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.5.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
7.5.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
4.5.2022 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
29.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
29.4.2022 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Online
27.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
20.4.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
20.4.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
18.4.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Апелациони суд у Нишу
18.4.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
18.4.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
16.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
15.4.2022 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
14.4.2022 кривично право Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Београд - Аеро клуб
14.4.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
8.4.2022 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
8.4.2022 људска права HELP програм - слобода изражавања HELP програм Савета Европе Београд - Online
8.4.2022 људска права HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Нови Сад - Online
8.4.2022 посебна знања и вештине Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Ниш - хотел "Tami Residance"
7.4.2022 посебна знања и вештине Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
4.4.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
2.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
2.4.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Полицијска управа Нови Сад
2.4.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Крагујевац - Адвокатска комора Крагујевац
1.4.2022 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
1.4.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
31.3.2022 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
31.3.2022 кривично право Вештине заступања предмета Кривични поступак Нови Сад - Хотел "Sheraton"
30.3.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
29.3.2022 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Врдник - Хотел "Фрушке терме"
28.3.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
28.3.2022 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Врдник - Хотел "Фрушке терме"
27.3.2022 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Врдник - Хотел "Фрушке терме"
26.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
26.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Пожаревац - Полицијска управа Пожаревац
25.3.2022 посебна знања и вештине Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Нови Сад - Хотел "Парк"
24.3.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
24.3.2022 посебна знања и вештине Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Београд - Хотел "Hilton"
22.3.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
21.3.2022 кривично право Јавне набавке - одговорност наручиоца Јавне набавке - корупција Београд - Хотел "Метропол"
19.3.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
18.3.2022 кривично право Примена васпитних налога Малолетници Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
17.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
17.3.2022 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
17.3.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
16.3.2022 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Врњачка Бања - Хотел "Цептер"
14.3.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
12.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
12.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Зрењанин - Полицијска управа Зрењанин
12.3.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
11.3.2022 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
11.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
10.3.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
9.3.2022 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Београд - Хотел "Метропол"
9.3.2022 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Врдник - Хотел "Фрушке терме"
7.3.2022 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Суботица - Виши суд у Суботици
7.3.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Хотел "Sheraton"
5.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
5.3.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ваљево - Полицијска управа Ваљево
4.3.2022 кривично право Примена васпитних налога Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
28.2.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
28.2.2022 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Врдник - Хотел "Premier aqua"
28.2.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Апелациони суд у Нишу
28.2.2022 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.2.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
26.2.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Јагодина - Полицијска управа Јагодина
26.2.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
25.2.2022 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Крагујевац - хотел "Шумарице"
25.2.2022 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Краљево - Основни суд у Краљеву
24.2.2022 људска права HELP програм - „ОБРАЗЛАГАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА И ЉУДСКА ПРАВА“ HELP програм Савета Европе Београд - Online
23.2.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
23.2.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
22.2.2022 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
21.2.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
21.2.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
21.2.2022 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Београд - Online
19.2.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
18.2.2022 посебна знања и вештине Дани судијске етике - поверљиви саветник, улога и упоредно-правни приказ Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
11.2.2022 посебна знања и вештине Дани судијске етике - поверљиви саветник, улога и упоредно-правни приказ Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
10.2.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
9.2.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M Best Western"
8.2.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
7.2.2022 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Online
4.2.2022 посебна знања и вештине Дани судијске етике - поверљиви саветник, улога и упоредно-правни приказ Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
29.1.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
28.1.2022 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Online
28.1.2022 посебна знања и вештине Дани судијске етике - поверљиви саветник, улога и упоредно-правни приказ Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
22.1.2022 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
21.1.2022 посебна знања и вештине Дани судијске етике - поверљиви саветник, улога и упоредно-правни приказ Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
19.1.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
18.1.2022 посебна знања и вештине Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Београд - хотел "Radisson Collection"
17.1.2022 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
13.1.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
11.1.2022 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
30.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
27.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
27.12.2021 посебна знања и вештине Израда првостепене прекршајне пресуде - обука за предаваче Унапређење обуке Београд - Правосудна академија
25.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
25.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Смедерево - Полицијска управа Смедерево
24.12.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Правосудна академија
23.12.2021 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Хотел "Royal Inn"
23.12.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
22.12.2021 управно право Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Београд - Хотел "Belgrade Art"
22.12.2021 посебна знања и вештине Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Администрација у судовима и тужилаштвима Нови Сад - хотел "Центар"
21.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
21.12.2021 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Београд - Online
18.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
18.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
17.12.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
16.12.2021 грађанско право Права детета Породични односи Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
16.12.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Вршац - Хотел "Вила Брег"
15.12.2021 посебна знања и вештине Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Администрација у судовима и тужилаштвима Београд - хотел "M"
14.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Прекршајни суд у Нишу
13.12.2021 грађанско право Права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
13.12.2021 грађанско право Права детета Породични односи Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
13.12.2021 управно право Семинар за судије до три године рaднoг искуствa и судијске помоћнике Управног суда Управно право Београд - Хотел "Зира"
13.12.2021 грађанско право Интелектуална својина Интелектуална својина Београд - Online
13.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
11.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
11.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
11.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
10.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Суботица - Основни суд у Суботици
10.12.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Параћин - Основни суд у Параћину
9.12.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Online
8.12.2021 право европске уније Жиг и дизајн Право ЕУ - интелектуална својина Београд - Online
6.12.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
6.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ваљево - Више јавно тужилаштво у Ваљеву
4.12.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
4.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
4.12.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
3.12.2021 кривично право Условни отпуст Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
3.12.2021 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Нови Сад - Хотел "Парк"
2.12.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Ниш - Правосудна академија
2.12.2021 грађанско право Права детета Породични односи Ниш - Апелациони суд у Нишу
2.12.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Врњачка Бања - Хотел "Фонтана"
1.12.2021 управно право Управно право Управно право Београд - Online
30.11.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
28.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Зајечар - Универзитет "Мегатренд"
27.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
27.11.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
27.11.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
26.11.2021 кривично право Условни отпуст Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
26.11.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Апелациони суд у Нишу
25.11.2021 грађанско право Права детета Породични односи Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
25.11.2021 грађанско право Права детета Породични односи Крагујевац - хотел "Нова Сицилијана"
25.11.2021 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење Београд - Хотел "Зира"
23.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Краљево - Прекршајни суд у Краљеву
23.11.2021 људска права HELP програм - слобода изражавања HELP програм Савета Европе Крагујевац - Online
23.11.2021 људска права HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Нови Сад - Online
22.11.2021 грађанско право Права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.11.2021 грађанско право Права детета Породични односи Ниш - Апелациони суд у Нишу
22.11.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Београд - Online
22.11.2021 кривично право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у кривичним судским поступцима Београд - Хотел "Зира"
20.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
19.11.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Нови Сад - Хотел "Парк"
19.11.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
18.11.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Зира"
16.11.2021 привредно право Међународно и немачко привредно право Међународно привредно право Београд - Online
15.11.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
13.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
9.11.2021 кривично право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у кривичним судским поступцима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
9.11.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Крагујевац - Online
8.11.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
8.11.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Ниш - хотел "New City"
6.11.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
4.11.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Ниш - Online
4.11.2021 кривично право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у кривичним судским поступцима Ниш - Хотел "Амбасадор"
3.11.2021 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Ниш - хотел "Tami Residance"
3.11.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Ниш - хотел "New City"
2.11.2021 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Online
29.10.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - хотел "M"
29.10.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Правосудна академија
28.10.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
27.10.2021 привредно право Еколошко право-основна обука Еколошко право Београд - Online
27.10.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
26.10.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
26.10.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
25.10.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
25.10.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
25.10.2021 кривично право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у кривичним судским поступцима Нови Сад - Хотел "Sheraton"
25.10.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Нови Сад - Online
23.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Адвокатска комора Војводине
22.10.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
22.10.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Нови Сад - Хотел "Sheraton"
22.10.2021 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Ниш - хотел "Tami Residance"
21.10.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
20.10.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
20.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
20.10.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
18.10.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
18.10.2021 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Online
18.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
18.10.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Нови Сад - Хотел "Sheraton"
16.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
15.10.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Београд - Правосудна академија
15.10.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
14.10.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Београд - Правосудна академија
14.10.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - ТН "Рибарско острво"
13.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
11.10.2021 грађанско право Права детета Породични односи Београд - Хотел "Зира"
11.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
11.10.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.10.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
8.10.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Крагујевац - хотел "Нова Сицилијана"
8.10.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Апелациони суд у Нишу
7.10.2021 људска права Имовина и експропријација Европска конвенција о људским правима Београд - Хотел "Hilton"
6.10.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
6.10.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
5.10.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
4.10.2021 право европске уније Еколошко право ЕУ Еколошко право Београд - Online
4.10.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Београд - Прекршајни суд у Београду
1.10.2021 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Online
1.10.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
1.10.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
1.10.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Апелациони суд у Нишу
30.9.2021 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
30.9.2021 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Београд - Прекршајни суд у Београду
29.9.2021 људска права HELP курс-Заштита животне средине и људска права Европска конвенција о људским правима Нови Сад - Online
29.9.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
28.9.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
27.9.2021 привредно право Еколошко право-основна обука Еколошко право Београд - Online
27.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Палас"
27.9.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
24.9.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
24.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
24.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
22.9.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
20.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Палас"
20.9.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
20.9.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
20.9.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правни факултет
17.9.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
17.9.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
17.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Москва"
17.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
16.9.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
16.9.2021 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Аеро клуб
15.9.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
14.9.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
13.9.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Врдник - Хотел "Фрушке терме"
10.9.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Палас"
9.9.2021 грађанско право Међународна правна помоћ међународна правна помоћ у извршном поступку Београд - Online
8.9.2021 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Вршац - Хотел "Вила Брег"
7.9.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
3.9.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Ниш - Правосудна академија
2.9.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Ниш - Правосудна академија
1.9.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.8.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
14.8.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
23.7.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
17.7.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
13.7.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Правосудна академија
12.7.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
12.7.2021 прекршајно право Примена одредаба Закона о спречавању корупције за прекршајне судове Сузбијање корупције-прекршаји Београд - Хотел "Кристал"
9.7.2021 управно право Примена Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу Примeна Закона о утврђивању порекла имовине Београд - Правосудна академија
7.7.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Београд - Хотел "Метропол"
5.7.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
5.7.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Online
5.7.2021 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Ниш - Правосудна академија
3.7.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
1.7.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета - пилот тренинг Права детета у грађанским судским поступцима Врдник - Хотел "Premier aqua"
29.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
27.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
26.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
25.6.2021 кривично право Условни отпуст Кривични поступак Београд - Online
25.6.2021 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
24.6.2021 кривично право Условни отпуст Кривични поступак Нови Сад - Online
24.6.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета - тренинг за тренере Права детета у грађанским судским поступцима Зрењанин - Основни суд у Зрењанину
23.6.2021 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
23.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
22.6.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - Online
22.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
21.6.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Београд - Online
21.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
18.6.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Online
18.6.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
17.6.2021 грађанско право Обука у области правосуђа по мери детета - тренинг за тренере Права детета у грађанским судским поступцима Зрењанин - Основни суд у Зрењанину
16.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
15.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
14.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
14.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
14.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
14.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Правосудна академија
14.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
12.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
11.6.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - Online
11.6.2021 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Online
10.6.2021 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Београд - Online
8.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
7.6.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - ЕУ инфо центар
5.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
4.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
3.6.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - Online
3.6.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
2.6.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - Online
2.6.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни апелациони суд у Београду
1.6.2021 кривично право Пореска утаја Финансијска истрага Београд - Правосудна академија
1.6.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
28.5.2021 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - Online
28.5.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
26.5.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
25.5.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
24.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
22.5.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Правни факултет
20.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
19.5.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
18.5.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
13.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
12.5.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - Online
11.5.2021 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - Online
11.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
10.5.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Нови Сад - Online
10.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
7.5.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
28.4.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
23.4.2021 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Прекршајни суд у Београду
20.4.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.4.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
13.4.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
5.4.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
1.4.2021 кривично право Корупција у јавним набавкама Јавне набавке - корупција Београд - Online
30.3.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Београд - Online
26.3.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
23.3.2021 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Београд - Online
18.3.2021 кривично право Корупција у јавним набавкама Јавне набавке - корупција Београд - Online
14.3.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
12.3.2021 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
10.3.2021 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Нови Сад - Online
8.3.2021 право европске уније Право Европске уније Право Европске уније Београд - Online
2.3.2021 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
25.2.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
24.2.2021 управно право Примена Закона о заштити конкуренције Заштита права конкуренције Крагујевац - Правни факултет
24.2.2021 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
23.2.2021 кривично право Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Нови Сад - Online
22.2.2021 управно право Примена Закона о заштити конкуренције Заштита права конкуренције Ниш - Виши суд у Нишу
17.2.2021 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Београд - Online
17.2.2021 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Нови Сад - Online
12.2.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Први основни суд у Београду
10.2.2021 управно право Примена Закона о заштити конкуренције Заштита права конкуренције Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
5.2.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
2.2.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
1.2.2021 управно право Примена Закона о заштити конкуренције Заштита права конкуренције Београд - Правосудна академија
29.1.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
27.1.2021 људска права Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП Београд - Online
26.1.2021 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
22.1.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
22.1.2021 људска права HELP програм - борба против трговине људима HELP програм Савета Европе Београд - Online
18.1.2021 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Нови Сад - Online
15.1.2021 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Крагујевац - Online
15.1.2021 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
28.12.2020 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
28.12.2020 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Online
28.12.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Правосудна академија
25.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
25.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
25.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Online
24.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
24.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
24.12.2020 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Крагујевац - Online
23.12.2020 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Београд - Online
22.12.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
18.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
18.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
18.12.2020 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Online
17.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Online
17.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Online
17.12.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Крагујевац - Online
17.12.2020 посебна знања и вештине Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Online
16.12.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
16.12.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
11.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - хотел "Нови Сад"
11.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
11.12.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
11.12.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Ниш - Online
11.12.2020 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Online
10.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
10.12.2020 људска права Слобода изражавања и медија Члан 10. ЕКЉП Нови Сад - Online
10.12.2020 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - Online
10.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
10.12.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Крагујевац - Online
10.12.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Online
8.12.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - Online
7.12.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
3.12.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - Online
2.12.2020 кривично право Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија Сузбијање корупције Београд - Online
29.11.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.11.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Нови Сад - Online
25.11.2020 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Online
24.11.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - Online
24.11.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
23.11.2020 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Online
23.11.2020 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Београд - Правосудна академија
13.11.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
12.11.2020 људска права Слобода изражавања и медија Члан 10. ЕКЉП Београд - Online
8.11.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
7.11.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
6.11.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
5.11.2020 људска права Слобода изражавања и медија Члан 10. ЕКЉП Београд - Online
1.11.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
31.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
31.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
30.10.2020 грађанско право комерцијални уговори државно правобранилаштво Београд - Државно правобранилаштво
27.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.10.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Правосудна академија
26.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
24.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
23.10.2020 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Ниш - Хотел "Александар"
21.10.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
21.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.10.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
20.10.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Правосудна академија
20.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.10.2020 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Ечка - Хотел "Каштел"
19.10.2020 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Београд - Online
19.10.2020 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
19.10.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
18.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
17.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
16.10.2020 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
15.10.2020 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
15.10.2020 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Мажестик"
15.10.2020 грађанско право комерцијални уговори државно правобранилаштво Београд - Државно правобранилаштво
15.10.2020 људска права HELP програм - борба против трговине људима HELP програм Савета Европе Београд - Online
14.10.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
14.10.2020 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Београд - Online
11.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
10.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
8.10.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Нови Сад - Online
7.10.2020 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Београд - Online
3.10.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
2.10.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
1.10.2020 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Ниш - хотел "New City"
30.9.2020 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Ечка - Хотел "Каштел"
28.9.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - Online
28.9.2020 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
26.9.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
24.9.2020 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Нови Сад - Хотел "Sheraton"
21.9.2020 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Београд - Хотел "Hilton"
19.9.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
18.9.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Ниш - Правосудна академија
18.9.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
15.9.2020 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
14.9.2020 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
10.9.2020 право европске уније Судска сарадња у кривичним стварима (процесни аспект) у ЕУ Право ЕУ у кривичним стварима Београд - Online
10.9.2020 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Београд - Хотел "Hilton"
8.9.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
8.9.2020 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - Online
4.8.2020 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење Београд - Државно правобранилаштво
3.8.2020 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење Београд - Државно правобранилаштво
31.7.2020 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење Београд - Државно правобранилаштво
30.7.2020 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење Београд - Државно правобранилаштво
2.7.2020 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Нови Сад - хотел "Александар"
29.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.6.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Виши суд у Београду
26.6.2020 посебна знања и вештине Обука за административно особље у судовима за управљање предметима Администрација у судовима и тужилаштвима Ниш - Апелациони суд у Нишу
26.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
25.6.2020 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Ниш - Хотел "Амбасадор"
25.6.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Врховни касациони суд
25.6.2020 посебна знања и вештине Обука за административно особље у судовима за управљање предметима Администрација у судовима и тужилаштвима Ниш - Апелациони суд у Нишу
24.6.2020 посебна знања и вештине Обука за административно особље у судовима за управљање предметима Администрација у судовима и тужилаштвима Параћин - Основни суд у Параћину
24.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
23.6.2020 посебна знања и вештине Обука за административно особље у судовима за управљање предметима Администрација у судовима и тужилаштвима Параћин - Основни суд у Параћину
22.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Online
22.6.2020 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Београд - Привредни апелациони суд
22.6.2020 прекршајно право Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Београд - Хотел "Hilton"
19.6.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
18.6.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
18.6.2020 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Београд - Привредни апелациони суд
17.6.2020 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Београд - хотел "M"
17.6.2020 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Београд - Привредни апелациони суд
11.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
10.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
10.6.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Online
5.6.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
5.6.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
5.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
4.6.2020 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Врњачка Бања - Хотел "Фонтана"
4.6.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
29.5.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.5.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Београд - Правосудна академија
29.5.2020 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Нови Пазар - Виши суду Новом Пазару
24.5.2020 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - Online
22.5.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.5.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
21.5.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Ниш - Правосудна академија
18.5.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
14.5.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
8.5.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Ниш - Правосудна академија
8.5.2020 привредно право Спорна питања у Закону о парничном поступку- Парнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.5.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.4.2020 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Нови Сад - Online
27.4.2020 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - Online
24.4.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
24.4.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење у привредним судовима Београд - Правосудна академија
24.4.2020 привредно право Спорна питања у Закону о парничном поступку- Парнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
23.4.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
20.4.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
13.4.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење у привредним судовима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
10.4.2020 привредно право Спорна питања у Закону о парничном поступку- Парнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
9.4.2020 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
6.4.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
3.4.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење у привредним судовима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
2.4.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Ниш - Правосудна академија
27.3.2020 посебна знања и вештине Обука за анализу извештаја о раду судова Администрација у судовима и тужилаштвима Крагујевац - хотел "Нова Сицилијана"
27.3.2020 привредно право Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу Извршење и обезбеђење у привредним судовима Ниш - Правосудна академија
27.3.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.3.2020 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Мажестик"
27.3.2020 грађанско право Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС Ванпарнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
26.3.2020 право европске уније Правосуђе Европске уније Право Европске уније Београд - Online
25.3.2020 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Крагујевац - хотел "Шумарице"
20.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Сремска Митровица - Виши суд у Сремској Митровици
20.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Краљево - Виши суд у Краљеву
20.3.2020 људска права HELP програм - борба против трговине људима HELP програм Савета Европе Београд - хотел "Radisson Collection"
19.3.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Београд - Правосудна академија
19.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
18.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Ниш - Виши суд у Нишу
18.3.2020 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
13.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Лесковац - Виши суд у Лесковцу
13.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Чачак - Основни суд у Чачку
12.3.2020 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Врање - Виши суд у Врању
12.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Ужице - Основни суд у Ужицу
11.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Неготин - Виши суд у Неготину
10.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Зајечар - Виши суд у Зајечару
9.3.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.3.2020 кривично право Прање новца и финансирање тероризма Сузбијање тероризма Београд - хотел "M"
9.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Шабац - Виши суд у Шапцу
9.3.2020 људска права Обука за коришћење доступних база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Крагујевац - Одељење Управног суда у Крагујевцу
7.3.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
6.3.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
6.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Нови Сад - Виши суд у Новом саду
5.3.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
5.3.2020 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
5.3.2020 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Београд - Хотел "Москва"
4.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Суботица - Виши суд у Суботици
3.3.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Сомбор - Виши суд у Сомбору
3.3.2020 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Зира"
3.3.2020 кривично право Алтернативне санкције Извршења кривичних санкција Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
2.3.2020 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Зрењанин - Полицијска управа Зрењанин
29.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Клуб народних посланика
28.2.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.2.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.2.2020 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Београд - Хотел "Фалкенштајнер"
27.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Зрењанин - Виши суд у Зрењанину
26.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Крушевац - Виши суд у Крушевцу
25.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
25.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Крагујевац - Виши суд у Крагујевцу
22.2.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
21.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
21.2.2020 посебна знања и вештине Спречавање цурења информација у циљу подизања квалитета тужилачке истраге и професионализација пружања инфорамција у јавности Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија
21.2.2020 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Београд - Врховни касациони суд
20.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
20.2.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
19.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Пожаревац - Виши суд у Пожаревцу
18.2.2020 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
14.2.2020 посебна знања и вештине Спречавање цурења информација у циљу подизања квалитета тужилачке истраге и професионализација пружања инфорамција у јавности Односи с јавношћу и комуникација Ниш - Правосудна академија
14.2.2020 људска права Обука за коришћење доступних база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Ниш - Одељење Управног суда у Нишу
13.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Смедерево - Виши су у Смедереву
13.2.2020 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија
11.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
11.2.2020 посебна знања и вештине Обука за рад у АВП-у Администрација у судовима и тужилаштвима Ваљево - Виши суд у Ваљеву
7.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
6.2.2020 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
5.2.2020 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
30.1.2020 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија
28.1.2020 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Златибор - Хотел "МОНС"
28.1.2020 људска права Примена међународних стандарда људских права Заштита људских права Београд - Правосудна академија
25.1.2020 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
25.1.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
18.1.2020 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
18.1.2020 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Пожаревац - Полицијска управа Пожаревац
18.1.2020 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
13.1.2020 грађанско право Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део Извршење и обезбеђење Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
11.1.2020 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
8.1.2020 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
29.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
28.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
28.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
27.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
27.12.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
24.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
23.12.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
21.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
21.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
20.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
20.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
18.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
18.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
17.12.2019 људска права Примена међународних стандарда људских права Заштита људских права Београд - хотел "M"
17.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
17.12.2019 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
17.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
16.12.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Београд - Привредна комора Србије
16.12.2019 грађанско право Примена Закона о бесплатној правној помоћи Бесплатна правна помоћ Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
16.12.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
14.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
14.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
13.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
13.12.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
13.12.2019 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Нови Сад - хотел "Центар"
13.12.2019 људска права Право на правично суђење Европска конвенција о људским правима Зрењанин - Виши суд у Зрењанину
12.12.2019 грађанско право Породично право Породични односи Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
12.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.12.2019 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Београд - хотел "M Best Western"
11.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
11.12.2019 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Београд - Хотел "Зира"
10.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.12.2019 привредно право Спорна питања у специјалистичким областима Спорна питања у специјалистичким областима Београд - Правосудна академија
9.12.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Сомбор - Виши суд у Сомбору
7.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Кикинда - Полицијска управа Кикинда
7.12.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
6.12.2019 привредно право Спорна питања у специјалистичким областима Спорна питања у специјалистичким областима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
6.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
6.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - хотел "Planeta Inn"
6.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
6.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
6.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
5.12.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - хотел "Гранд"
5.12.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Крагујевац - хотел "Шумарице"
4.12.2019 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
4.12.2019 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Шабац - хотел "Слобода"
3.12.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
3.12.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
3.12.2019 грађанско право Примена Закона о бесплатној правној помоћи Бесплатна правна помоћ Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
3.12.2019 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Хотел "Президент"
3.12.2019 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - хотел "Planeta Inn"
2.12.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Лесковац - Виши суд у Лесковцу
2.12.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
2.12.2019 кривично право Примена начела некажњавања жртава трговине људима Сузбијање трговине људима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
2.12.2019 грађанско право Примена Закона о бесплатној правној помоћи Бесплатна правна помоћ Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
30.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Краљево - Полицијска управа Краљево
30.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
29.11.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Златибор - Хотел "Мона"
29.11.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Краљево - Виши суд у Краљеву
29.11.2019 привредно право Спорна питања у специјалистичким областима Спорна питања у специјалистичким областима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
29.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
29.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
29.11.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Крагујевац - хотел "Шумарице"
29.11.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
28.11.2019 кривично право Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Београд - Хотел "Зира"
27.11.2019 људска права Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Ниш - Правосудна академија
26.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Београд - Хотел "Парк"
26.11.2019 грађанско право Примена Закона о бесплатној правној помоћи Бесплатна правна помоћ Ниш - Правосудна академија
25.11.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
25.11.2019 привредно право Еколошко право-основна обука Еколошко право Београд - Правосудна академија
25.11.2019 кривично право Високотехнолошки криминал Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Метропол"
23.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Полицијска управа Нови Сад
23.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
22.11.2019 привредно право Спорна питања у специјалистичким областима Спорна питања у специјалистичким областима Ниш - Правосудна академија
22.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
22.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
22.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.11.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
20.11.2019 кривично право Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки Сузбијање корупције Вршац - Хотел "Вила Брег"
20.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
19.11.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Ниш - Правосудна академија
19.11.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
19.11.2019 грађанско право Примена Закона о бесплатној правној помоћи Бесплатна правна помоћ Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
18.11.2019 кривично право Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Еколошко право-кривичноправна заштита Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
18.11.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
18.11.2019 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Нови Сад - хотел "Центар"
18.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
16.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
16.11.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
15.11.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Зрењанин - Виши суд у Зрењанину
15.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
15.11.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
15.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Зира"
15.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
15.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Ниш - Правосудна академија
15.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Крагујевац - хотел "Шумарице"
14.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу
14.11.2019 кривично право Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Београд - Хотел "Belgrade Art"
14.11.2019 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Београд - Хотел "Royal Inn"
14.11.2019 посебна знања и вештине Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Београд - Хотел "Museum"
13.11.2019 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
13.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Београд - Хотел "Парк"
12.11.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Ниш - Правосудна академија
12.11.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Полицијска управа Београд
11.11.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
9.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Панчево - Полицијска управа Панчево
9.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
8.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
8.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
8.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
8.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
8.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Ниш - Правосудна академија
7.11.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Зира"
7.11.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
5.11.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Београд - Врховни касациони суд
5.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
5.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
4.11.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Привредни апелациони суд
4.11.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Неготин - Виши суд у Неготину
4.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Правосудна академија
4.11.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности
4.11.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
2.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ваљево - Полицијска управа Ваљево
2.11.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
1.11.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
1.11.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
1.11.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
1.11.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
1.11.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Ниш - Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Нишког, Пиротског и Топличког управног округа
31.10.2019 грађанско право Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
30.10.2019 кривично право Начело опортунитета Кривични поступак Београд - хотел "Holiday Inn"
30.10.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
30.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
29.10.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
28.10.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
28.10.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Правосудна академија
26.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
26.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Смедерево - Полицијска управа Смедерево
25.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
25.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
25.10.2019 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Београд - Аеро клуб
25.10.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
25.10.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Мажестик"
25.10.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Нови Сад - Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа
24.10.2019 грађанско право Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Ниш - Правосудна академија
23.10.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Крагујевац - Хотел "Женева лукс"
23.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
23.10.2019 посебна знања и вештине Додатна обука медијатора Медијација
23.10.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
22.10.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
21.10.2019 привредно право Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Београд - Правосудна академија
21.10.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
21.10.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Краљево - Виши суд у Краљеву
21.10.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Крагујевац - хотел "Шумарице"
19.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
19.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Полицијска управа Нови Сад
18.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
18.10.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
18.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
18.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Хотел "Москва"
18.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
17.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
16.10.2019 грађанско право Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
15.10.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Ниш - Правосудна академија
15.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
14.10.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Ниш - Правосудна академија
14.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности
12.10.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
12.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
12.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Полицијска управа Ниш
11.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности
11.10.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Ниш - Правосудна академија
8.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
8.10.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
8.10.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
7.10.2019 привредно право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција Спорна питања у специјалистичким областима Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
7.10.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Ниш - Правосудна академија
7.10.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Ниш - Апелациони суд у Нишу
7.10.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
5.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
5.10.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 2
4.10.2019 привредно право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција Спорна питања у специјалистичким областима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
4.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
4.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
4.10.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
4.10.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
4.10.2019 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Београд - Аеро клуб
3.10.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Крагујевац - Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа
2.10.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Ниш - Правосудна академија
1.10.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Крагујевац - хотел "Шумарице"
1.10.2019 грађанско право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона Извршење и обезбеђење Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
30.9.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Ниш - Правосудна академија
30.9.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Зајечар - Основни суд у Зајечару
30.9.2019 прекршајно право Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Спречавање прања новца - прекршаји Београд - Аеро клуб
27.9.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.9.2019 привредно право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција Спорна питања у специјалистичким областима Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
27.9.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Апелациони суд у Београду
27.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Крагујевац - хотел "Шумарице"
26.9.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
25.9.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Правосудна академија
25.9.2019 посебна знања и вештине Дисциплинска одговорност судија Етика и интегритет у правосуђу Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
25.9.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
25.9.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Суботица - Хотел "Форум"
24.9.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Ниш - Правосудна академија
24.9.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Ниш - Правосудна академија
24.9.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
21.9.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
20.9.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
20.9.2019 привредно право Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција Спорна питања у специјалистичким областима Ниш - Правосудна академија
20.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
18.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
16.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ниш - Виши суд у Нишу
16.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
12.9.2019 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Шабац - хотел "Слобода"
12.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Ваљево - Хотел "Омни"
12.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Крагујевац - хотел "Шумарице"
11.9.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - Хотел "Зира"
11.9.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Ниш - Правосудна академија
9.9.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.9.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
6.9.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Београд - Правосудна академија
5.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
2.9.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Ниш - Виши суд у Нишу
2.9.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
29.8.2019 посебна знања и вештине Обука предавача - дисциплинска одговорност Етика и интегритет у правосуђу Врдник - Хотел "Premier aqua"
20.8.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
31.7.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
15.7.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
11.7.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
9.7.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
8.7.2019 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Краљево - хотел "Турист"
8.7.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
4.7.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Правосудна академија
2.7.2019 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Суботица - Виши суд у Суботици
2.7.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Нови Сад - Хотел "Sheraton"
1.7.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
1.7.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
28.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Прекршајни суд у Београду
28.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Врховни касациони суд
27.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Београд - Прекршајни суд у Београду
27.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
26.6.2019 кривично право ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине угроженим дивљим врстама Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Министарство за заштиту животне средине Сала Министарства за заштиту животне средине
24.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
24.6.2019 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Нови Сад - Хотел "Фонтана"
21.6.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Врање - Основни суд у Врању
21.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
21.6.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Сјеница - Основни суд Сјеница судница бр.5
20.6.2019 грађанско право Парнични поступак - спорна правна питања Парнични поступак Београд - Правосудна академија
20.6.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
19.6.2019 кривично право Кривична дела против привреде Материјално кривично право Београд - Привредна комора Србије
19.6.2019 кривично право Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки Сузбијање корупције Врњачка Бања - хотел "Соларис"
17.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
17.6.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
17.6.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Ниш - Правосудна академија
17.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - ЕУ инфо центар
16.6.2019 људска права Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Златибор - Златибор
14.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
14.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
14.6.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Правосудна академија
14.6.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу
13.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
13.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Ниш - Виши суд у Нишу
12.6.2019 право европске уније Еколошко право ЕУ Еколошко право Београд - Правосудна академија
12.6.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
11.6.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Ниш - хотел "Tami Residance"
11.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
10.6.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Ужице - Виши суд у Ужицу
8.6.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
7.6.2019 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Врање - Виши суд у Врању
7.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
7.6.2019 кривично право Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија Сузбијање корупције Београд - Хотел "Museum"
7.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
7.6.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Ниш - Апелациони суд у Нишу
6.6.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
6.6.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
6.6.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
6.6.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Ниш - Апелациони суд у Нишу
3.6.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
3.6.2019 грађанско право Породични закон - oпшти део Породични односи Београд - Врховни касациони суд
3.6.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Београд - Апелациони суд у Београду
3.6.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Аеро клуб
1.6.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
31.5.2019 привредно право Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди Уговори у привреди Београд - Правосудна академија
31.5.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Ниш - Правосудна академија
31.5.2019 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Belgrade Art"
30.5.2019 посебна знања и вештине Менторство II циклус обуке Унапређење обуке Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
30.5.2019 људска права Заштита података о личности Заштита података о личности Ниш - Правосудна академија
30.5.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
29.5.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
29.5.2019 кривично право ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине угроженим дивљим врстама Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Министарство за заштиту животне средине Сала Министарства за заштиту животне средине
29.5.2019 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Београд - Први основни суд у Београду
28.5.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Ниш - Правосудна академија
28.5.2019 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Чачак - Виши суд у Чачку
27.5.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Шабац - Oсновни суд у Шапцу
27.5.2019, 7.11.2019 право европске уније Правни поредак Европске уније Право Европске уније Београд - ЕУ инфо центар
25.5.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Ниш - Хотел "Видиковац"
24.5.2019 привредно право Недопустивост извршења Парнични поступак у привредним судовима Ниш - Правосудна академија
24.5.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Сомбор - Више јавно тужилаштво у Сомбору
24.5.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
24.5.2019 посебна знања и вештине Менторство II циклус обуке Унапређење обуке Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
24.5.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Нови Пазар - Хотел "Таџ-С"
24.5.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Ниш - хотел "Tami Residance"
24.5.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Краљево - Основни суд у Краљеву
24.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Сјеница - Хотел "Борови"
23.5.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
23.5.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
23.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
22.5.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Правосудна академија
22.5.2019 кривично право ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине угроженим дивљим врстама Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Министарство за заштиту животне средине Сала Министарства за заштиту животне средине
22.5.2019 грађанско право Закон о парничном поступку Парнични поступак Београд - Правни факултет
21.5.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
21.5.2019 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Београд - Хотел "Зира"
20.5.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Ваљево - Виши суд у Ваљеву
20.5.2019 привредно право Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Привредно право Београд - Аеро клуб
17.5.2019 привредно право Недопустивост извршења Парнични поступак у привредним судовима Београд - Правосудна академија
17.5.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Београд - Врховни касациони суд
17.5.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Краљево - хотел "Турист"
17.5.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
17.5.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду
17.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Нови Сад - Салаш Јелен
16.5.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
16.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.5.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
14.5.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
14.5.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Београд - Правосудна академија
14.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Ниш - Апелациони суд у Нишу
10.5.2019 привредно право Недопустивост извршења Парнични поступак у привредним судовима Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
10.5.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
10.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Београд - Хотел "Москва"
9.5.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Београд - Хотел "Парк"
25.4.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - ЕУ инфо центар
24.4.2019 посебна знања и вештине Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Београд - ЕУ инфо центар
24.4.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
24.4.2019 кривично право Увиђај као доказна радња Кривични поступак Београд - хотел "M"
23.4.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
22.4.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Суботица - Виши суд у Суботици
22.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
22.4.2019 кривично право Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела Сузбијање корупције Београд - Правосудна академија
19.4.2019 привредно право Недопустивост извршења Парнични поступак у привредним судовима Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
19.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
19.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
19.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Крагујевац - хотел "Шумарице"
19.4.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Ниш - Хотел "My place"
19.4.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Крагујевац - Бизнис иновациони центар
18.4.2019 прекршајно право Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
18.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Крагујевац - хотел "Шумарице"
18.4.2019 кривично право Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија Сузбијање корупције Београд - Хотел "Museum"
17.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Прекршајни суд у Београду
16.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
16.4.2019 кривично право Злочин из мржње Злочин из мржње Пожаревац - Виши суд у Пожаревцу
15.4.2019 кривично право ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине угроженим дивљим врстама Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Правосудна академија
15.4.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Први основни суд у Београду
12.4.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
12.4.2019 кривично право Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма Сузбијање тероризма Београд - Правосудна академија
12.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
12.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
12.4.2019 људска права Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Ужице - Полицијска управа Ужице
12.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Београд - Установа судентских одмаралишта "Авала"
11.4.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Београд - Врховни касациони суд
11.4.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
11.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Београд - Установа судентских одмаралишта "Авала"
10.4.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Београд - Први основни суд у Београду
9.4.2019 кривично право Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи Сузбијање тероризма Београд - Правосудна академија
8.4.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Хотел "Москва"
6.4.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
5.4.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
5.4.2019 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Ниш - Правосудна академија
5.4.2019 привредно право Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације Стечајни поступак Београд - Правосудна академија
5.4.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Београд - Врховни касациони суд
5.4.2019 прекршајно право Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Београд - Хотел "Mama Shelter"
4.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Правосудна академија
4.4.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Београд - Правосудна академија
3.4.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
1.4.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Панчево - Виши суд у Панчеву
1.4.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Београд - Правосудна академија
30.3.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Београд - Адвокатска комора Србије
29.3.2019 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
29.3.2019 грађанско право Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
29.3.2019 привредно право Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације Стечајни поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
29.3.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
29.3.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Ниш - Апелациони суд у Нишу
29.3.2019 кривично право Борба против корупције Сузбијање корупције Београд - Хотел "Метропол"
28.3.2019 прекршајно право Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Ниш - Правосудна академија
27.3.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Ниш - Правосудна академија
27.3.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
26.3.2019 кривично право Финансијске истраге Финансијска истрага Београд - хотел "88 rooms"
25.3.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Београд - Правосудна академија
22.3.2019 привредно право Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди Уговори у привреди Београд - Правосудна академија
22.3.2019 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.3.2019 привредно право Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације Стечајни поступак Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
22.3.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Нови Сад - Хотел "Војводина"
22.3.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
21.3.2019 грађанско право Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
20.3.2019 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Београд - Врховни касациони суд
19.3.2019 посебна знања и вештине Обука за инфо службе за медијацију Медијација Ечка - Хотел "Каштел"
19.3.2019 привредно право Спорна питања у примени Закона о парничном поступку Парнични поступак у привредним судовима Београд - Правосудна академија
18.3.2019 грађанско право Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
15.3.2019 посебна знања и вештине Напредне комуникацијске вештине-модул1 Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија
15.3.2019 грађанско право Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
15.3.2019 привредно право Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације Стечајни поступак Ниш - Правосудна академија
14.3.2019 посебна знања и вештине Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета Решавање старих предмета Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
11.3.2019 кривично право ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине угроженим дивљим врстама Еколошко право-кривичноправна заштита Београд - Правосудна академија
11.3.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Београд - Прекршајни суд у Београду
8.3.2019 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Београд - Врховни касациони суд
8.3.2019 кривично право Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Крагујевац - Виши суд у Крагујевцу
8.3.2019 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија
7.3.2019 кривично право Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија Сузбијање корупције Врњачка Бања - Хотел "Слатина"
7.3.2019 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Београд - Правосудна академија
6.3.2019 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Крагујевац - Виши суд у Крагујевцу
5.3.2019 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
4.3.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
1.3.2019 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Краљево - Виши суд у Краљеву
28.2.2019 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Београд - Апелациони суд у Београду
27.2.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
27.2.2019 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
25.2.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Београд - Правосудна академија
25.2.2019 управно право Примена Закона о општем управном поступку Управни поступак Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
25.2.2019 посебна знања и вештине Обука за коришење електронске базе судске праксе Обука за коришћење софтвера Ниш - Апелациони суд у Нишу
22.2.2019 посебна знања и вештине Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
22.2.2019 кривично право Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високо - технолошки криминал Београд - Хотел "Мажестик"
22.2.2019 грађанско право Закон о заштити права на суђење у разумном року Заштита права на суђење у разумном року Ниш - Апелациони суд у Нишу
22.2.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
22.2.2019 грађанско право Меница у поступку извршења и обезбеђења Извршење и обезбеђење Београд - Привредни суд у Београду
21.2.2019 кривично право Суђења за ратне злочине Ратни злочини Београд - Хотел "Москва"
20.2.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
19.2.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 15
18.2.2019 прекршајно право Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Нови Сад - Хотел "Парк"
13.2.2019 друге активности Обуке које не организује Правосудна академија друге активности Београд - Правосудна академија
12.2.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
11.2.2019 прекршајно право Увиђај у саобраћајним незгодама Безбедност саобраћаја Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
8.2.2019 кривично право Насиље у породици Насиље у породици Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
6.2.2019 друге активности Активности Правосудне академије друге активности Београд - Правосудна академија
6.2.2019 кривично право Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала Сузбијање корупције Вршац - Хотел "Вила Брег"
5.2.2019 посебна знања и вештине