Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Односи с јавношћу и комуникација
Тема:
Основне комуникацијске вештине
Назив семинара:
Основне комуникацијске вештине (Односи с јавношћу и комуникација)

Садржај семинара

Датум:
30.09.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
1 (Мирјана Голубовић )
Учесници:
Запослени у административној канцеларији ВСС, Портпароли у судовима, Запослени у административној канцеларији ДВТ, Портпароли у тужилаштвима (12), Портпароли прекршајних судова, Портпароли привредних судова
Садржај:

- Јавни наступ, успешно преношење поруке и промоција судова
- Вербална и невербална комуникација
- Сарадња са медијима
- Коришћење интернета у циљу промоције

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи