Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право, грађанско право
Материјe:
Кривични поступак, Закон о државном премеру и катастру
Тема:
Вештине заступања предмета
Назив семинара:
Вештине заступања предмета (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
22.11.2022
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
6 (Дина Добрковић, Иванка Оленик, Јасмина Киурски, Татјана Лагумџија, Драгољуб Миладиновић, Синиша Важић, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (31), Виши јавни тужиоци и заменици (15), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке (1), Самостални учесници, Тужилачки сарадници (1), Саветници АпЈТ
Садржај:

- Презентација приручника за писање оптужних аката:– опште напомене;
- подршка уједначавању тужилачке праксе;
- нови приступ у писању оптужних аката;
- Закључци и препоруке.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи