Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Високо - технолошки криминал
Тема:
Високотехнолошки криминал
Назив семинара:
Високотехнолошки криминал (Високо - технолошки криминал)

Садржај семинара

Датум:
12.06.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Метропол" Метропол 1
Предавачи:
(Jan Kerkhofs, Zahid Jamil)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (4), Судије вишег суда - кривично одељење (7), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (8), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (1), Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Секретари тужилаштава
Садржај:

Увод у претње, трендове и изазове интернет криминала:
- Увод у технологију
- Идентификовање осумњичених на интернету
- Законодавство о интернет криминалу:
- Материјални чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу
- Процедурални чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу
- Национално законодавство
- Електронски докази: пракса и поступци
- Увод у финансијске истраге
- Међународна сарадња
- Сарадња јавности и приватног сектора
- Типологија и токови новца од интернет криминала

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи