Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Парнични поступак
Тема:
Парнични поступак - припремање главне расправе
Назив семинара:
Парнични поступак - припремање главне расправе (Парнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
07.05.2020
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (1. Јасминка Станојевић – судија Врховног касационог суда 2. Љубица Милутиновић – стални предавач Правосудне академије, судија Врховног касационог суда у пензији )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (30), Судијски помоћници, Корисници почетне обуке
Садржај:

1) Припремање главне расправе: а) окончање поступка без расправљања; б) заказивање главне расправе (радна квалификација спорног односа); в) временски оквир;
2) Главна расправа: а) руковођење главном расправом б) квалификација битних и спорних чињеница; в) избор доказног средства, извођење доказа и њихова оцена;
3) Доношење одлуке: а) процес доношења одлуке; објављивање изреке и разлога ; б) писмена израда одлуке;
4) Најчешћи проблеми у примени ЗПП-а: а) уредност тужбе и последице неуредности, б) странке, заступници, пуномоћници, пуномоћје, в) достављање писмена, разматрање списа, г) непоштовање процесне дисциплине, д) прекид и застајање у поступку, ђ) терет доказивања и доказна средства, е) вештачење, ж) привремене мере,
5) з) пресуда и решење (врсте и писмена израда)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи