Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Стечајни поступак
Тема:
Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације
Назив семинара:
Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације (Стечајни поступак)

Садржај семинара

Датум:
22.03.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Апелациони суд у Крагујевцу
Предавачи:
2 (Душка Илић и Татјана Ђурица)
Учесници:
Судије привредног суда (7), Судијски помоћници (6), Судије Привредног апелационог суда
Садржај:

Уредност у сачињавању Унапред припремљеног плана за реорганизацију

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи