Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање трговине људима
Тема:
Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка
Назив семинара:
Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка (*) (Сузбијање трговине људима)

Садржај семинара

Датум:
26.09.2023
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Адвокати, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Корисници почетне обуке који су положили завршни испит
Садржај:

Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка:
- Међународни и национални правни оквир;
- Елементи бића кривичног дела трговине људима;
- Оцена доказа за кривично дело трговина људима члан 388 КЗРС;
- Квалификација кривичног дела трговине људима и разликовање од сродних кривичних дела;
- Проактивна и реактивна истрага;
- Улога тужиоца у прикупљању доказа у предметима трговине људима према садашњем ЗКП-у ;
- Накнада штете жртвама трговине људима у кривичном поступку: Смернице ВКС;
- Процесни видови заштите жртве у кривичном поступку (саслушање окривљеног и испитивање сведока);
- Споразум о признању кривице;
- Примена одредбе о некажњавању жртава чл.26 Конвенције СЕ;
- Разумевање трауме као отежавајућег фактора при узимању исказа и сведочења жртве трговине људима и других насилних кривичних дела- други угао;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак