Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија
Назив семинара:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
18.04.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Museum"
Предавачи:
2 (Милена Рашић, Бојана Пауновић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење (9)
Садржај:

Радионица Примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције – Анализа судске праксе коруптивних предмета у другом степену, спорна питања судија из првог степена:
- Дилеме у погледу прихватања посредних доказа и неуједначена пракса;
- Пречесто коришћење посебних доказних радњи;
- Могућност употребе доказа који се користе у поступку привременог одузимања имовине у кривичном поступку;
- Статус форензичара;
- Примери из судске праксе;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи