Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, људска права
Материјe:
Спречавање прања новца, Члан 6 ЕКЉП
Тема:
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Назив семинара:
Спречавање прања новца и финансирања тероризма (Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
26.10.2023
Место одржавања:
Београд - ГиЗ Нови Београд
Предавачи:
()
Учесници:
Председници судова, Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судијски помоћници (4), Тужилачки помоћници (3), Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци (3)
Садржај:

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак