Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
27.12.2021
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (Слободан Јосимовић, Оливера Пејак Прокеш)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (6), Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (5), Тужилачки помоћници (2), Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке (1), Самостални учесници, Тужилачки сарадници (1), Судијски сарадници (5), Тужилачки приправници, Секретари судова (1)
Садржај:

- Појам насиља у породици;
- Улога и надлежности полиције, тужилаштва и судова у спречавању насиља;
- Процена ризика;
- Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука);
- Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање);
- Поступање полиције, тужилаштва и суда;
- Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу;
- Заштита и подршка жртвама;
- Евиденције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи