Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Етика и интегритет у правосуђу
Тема:
Дисциплинска одговорност судија
Назив семинара:
Дисциплинска одговорност судија (*) (Етика и интегритет у правосуђу)

Садржај семинара

Датум:
14.11.2019
Место одржавања:
-
Предавачи:
3 (Алекасандар Пантић (члан ВСС и члан другостепеног дисциплинског органа) Марија Аранђеловић Јуреша ( заменик дисциплинског тужиоца ВСС) Томислав Трајковићвић(заменик члана дисциплинске комисије ВСС))
Учесници:
Судије привредног суда (1), Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Судије основног суда (12), Судије вишег суда (14), судије апелационог суда (8)
Садржај:

- Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
- Пракса и стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру
- Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
- Дисциплински прекршаји, биће прекршаја, дисциплинске санкције и разрешење

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак