Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Уговори у привреди
Тема:
Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди
Назив семинара:
Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди (Уговори у привреди)

Садржај семинара

Датум:
31.05.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Бранко Станић и Драгица Лакић)
Учесници:
Новоизабране судије (12), Судије привредног суда, Судијски помоћници
Садржај:

Теме за новоизабране судије привредних судова:
накнада штетете и стицање без основа и накнада штете по тужбама на основу Закона о привредним друштвима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи