Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи
Назив семинара:
Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи (Сузбијање тероризма)

Садржај семинара

Датум:
09.04.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
3 ()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (5), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (5), Самостални учесници
Садржај:

- Обим термина “страни терористички борац”, еволуција и типологија
- Међународни законодавни оквир (Уједињене Нације и Савет Европе)
- Кривична дела страних терористичких бораца:
• Јавно подстицање на чињење кривичног дела тероризма
• Регрутовање за тероризам
• Обука за тероризам
• Учешће у удружењу или групи ради тероризма
• Учешће у обуци ради вршења тероризма
• Путовање у иностранство у сврхе тероризма
• Финансирање путовања у иностранство ради вршења тероризма
• Организовање или омогућавање путовања у иностранство ради тероризма
- Истрага везана за деловање страних терористичких бораца:
• Online истраге
• Е-докази (шта и како прикупљати)
• Посебне истражне мере и страни терористички борци
• Финансијске компоненте истрага везаних за стране терористичке борце: (Окупљање истражног тима; управљање паралелном истрагом финансирања тероризма; потрага за јавно доступним информацијама; прибављање домаћих и међународних доказа; добијање информација из владиних база података)
• Финансијске компоненте истрага везаних за деловање „страних терористичких бораца“. (Информације страних финансијско – обавештајних служби, неформална помоћ, узајамна правна помоћ, анализа финансијских информација и доказа; наредни кораци за паралелно финансирање истраживања тероризма)
- Истрага организованог криминала
- Студије случајева

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак