Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Јавне набавке
Тема:
Закон о јавним набавкама
Назив семинара:
Закон о јавним набавкама (Јавне набавке)

Садржај семинара

Датум:
16.10.2023
Место одржавања:
Крагујевац - Одељење Управног суда у Крагујевцу
Предавачи:
()
Учесници:
Судије Управног суда (13), Судијски помоћници (13), Саветници у суду (1), Корисници почетне обуке Правосудне академије са положеним завршним испитом (1)
Садржај:

Основни појмови и правила поступка јавних набавки - Појам/дефиниција; Наручилац; Изузеци од примене ЗЈН; Посебни изузеци за јавне наручиоце; Посебни изузеци за секторске наручиоце; Шпсебни изузеци у области одбране и безбедности; Мешовита набавка; Прагови; Начин процене вредности јн; Подела у партије; Резервисане јн; Заштита података, евидентирање поступка, Поверљивост; Валута; Спречавање корупције и сукоб интереса; Врсте поступака јн; Минимум кандидата; Посебни режими набавке; Централизоване и заједничке јн; Рокови

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи