Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
24.10.2022
Место одржавања:
Аранђеловац - хотел "Извор"
Предавачи:
2 (Theo Byl, Cornelie Peeck, )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (4), Судије апелационог суда - кривично одељење (4), Судије Врховног касационог суда (2), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Републички јавни тужилац и заменици (1), Полицијски службеници (6), Финансијски форензичари (1)
Садржај:

Размена најбољих пракси у процесуирању случајева прања новца као самосталног кривичног дела:
Употреба посредних доказа у судским процесима и паралелне финансијске истраге против правних и физичких лица:
- Процесуирање предмета прања новца као самосталног кривичног дела: процедура у 6 корака и релевантна пракса Европског суда за људска права:
- Први кораци у прикупљању доказа о прању новца: контролне листе за полицајце и полицију;
Употреба посредних доказа у судским процесима: презентација посредних доказа у оптужници, употреба типлогија као посредних доказа;
- Употреба поседних доказа при доношењу пресуде: оцена посредних доказа од стране суда, посредни докази у пресуди;
- Увод у студију случаја: минимални посредни докази;
- Разумевање, презентација и употреба форензичких анализа као доказа у процесу оптужења;
- Оцењивање форензичких анализа као доказа у доношењу пресуде;
- Паралелне истраге против правних и физичких лица
- Презентација студије случаја: процесуирање и пресуђивање случајева прања новца која укључују и правна и физичка лица;
- Увод у студију случаја: паралелне истраге против правних и физичких лица.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи