Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Кривични поступак
Тема:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку
Назив семинара:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку (*) (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
13.12.2019
Место одржавања:
Нови Сад - хотел "Центар"
Предавачи:
3 (Радмила Драгичевић Дичић, Љубица Милутиновић, Татјана Лагумџија,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници
Садржај:

- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – кривично-правни аспекти;
- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – јавнотужилачки аспекти;
- Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – грађанско-правни аспекти;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи