Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Извршење и обезбеђење
Тема:
Меница у поступку извршења и обезбеђења
Назив семинара:
Меница у поступку извршења и обезбеђења (Извршење и обезбеђење)

Садржај семинара

Датум:
22.02.2019
Место одржавања:
Београд - Привредни суд у Београду
Предавачи:
2 (Снежана Марић, Јован Кордић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (1), Судијски помоћници (15)
Садржај:

Меница-Појам, врсте, менични елементи, меничне радње
Извршење на основу менице као веродостојне исправе
Правна средства и правни лекови у поступку извршења по предлогу за извршење на основу менице као веродостојне исправе
Меница у поступку обезбеђења
Проблеми у пракси у поступку извршења на основу менице као веродостојне исправе и поступку обезбеђења

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи