Семинар

Програм:
Програм почетне обуке за 2023.годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније, људска права
Материјe:
Право Европске уније, Социоекономска прва жена
Тема:
Право Европске уније
Назив семинара:
Право Европске уније (Право Европске уније)

Садржај семинара

Датум:
27.03.2023
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 ( Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz и Catherine Warin )
Учесници:
Корисници почетне обуке (50)
Садржај:

УВОД У ПРАВО ЕУ
Улога националног судије у европском правосудном простору
Правосуђе и примена права ЕУ

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи