Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Права детета у грађанским судским поступцима
Тема:
Обука у области правосуђа по мери детета
Назив семинара:
Обука у области правосуђа по мери детета (Права детета у грађанским судским поступцима)

Садржај семинара

Датум:
28.10.2022
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
(Нада Шарац - Републички завод за социјалну заштиту Зорана Делибашић - судија ВКС)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (20), Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Адвокати, Социјални радници (5)
Садржај:

Најбољи интерес детета
Право детета на информисање
Акционо планирање начина за успостављање боље међусекторске сарадње и решавање проблема
Заштита од секундарне виктимизације
Експлоатација деце у сврху вршења криминланих активности
Право на репарацију

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи