Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, људска права
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Члан 4 ЕКЉП
Тема:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом
Назив семинара:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
16.10.2023
Место одржавања:
Врњачка Бања - Хотел "Цептер"
Предавачи:
11 (Миљко Радисављевић, Јелена Пантелић, Војислав Исаиловић, Драган Савић, Владимир Ђокић, Небојша Адамовић, Марко Гутић, Дејан Симић, Владимир Бачић, Биљана Синановић, Милена Рашић, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (2), Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (2), Полицијски службеници (2), Запослени у Управи царина, Самостални учесници, Службеници Пореске управе (5), Корисници почетне обуке Правосудне академије са положеним завршним испитом (1), Апелациони главни јавни тужиоци и апелациони јавни тужиоци (1), Запослени у Министарству правде (1)
Садржај:

Борба против прања новца:
- Систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Криминално политички значај процесуирања прања новца и правосудне типологије прања новца;
- Искуства ТОК-а у процесуирању прања новца;
- Улога Управе царина у систему за спречавање прања новца;
- Улога Управе за спречавање прања новца – надлежности, обрада података и анализа извештаја о сумњивим активностима и података којима приступа УСПН;
- Активности полиције у предистражном поступку - након добијања захтева ПО ТОК;
- Активности полиције у предистражном поступку на откривању КД;
- Рад ЈФИ на откривању имовине и прикупљању података о КД и учиниоцу;
- Препознавање елемената КД ПН коришћењем база података ПП;
- Иницирање посебних доказних радњи;
- Анализа резултата посебних доказних радњи:
- Прикупљање и анализа пословне и књиговодствене документације у циљу обезбеђивања доказа за кд ПН и ПОРЕСКА кривична дела;
- анализа веза и графички приказ;
- Завршне активности полиције и тужилаштва у предистражном поступку и подношење кривичне пријаве;
- Правна квалификација кривичних дела;
- Диспозитив Наредбе о спровођењу истраге;
- Коришћење посредних доказа у кривичним поступцима за прање новца;
- Одузимање имовине применом члана 87, 91-93 КЗ и Закона о одузимању имовине проистекле из КД.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак