Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Европска конвенција о људским правима
Тема:
Право на правично суђење
Назив семинара:
Право на правично суђење

Садржај семинара

Датум:
13.12.2019
Место одржавања:
Зрењанин - Виши суд у Зрењанину
Предавачи:
2 (Биљана Степановић Боривоје Гајић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (20), Судије вишег суда - грађанско одељење (20), Судије апелационог суда - грађанско одељење (10), Судије Управног суда, Корисници почетне обуке
Садржај:

- Општа начела: истакнуто место правичног суђења у демократском друштву, без рестриктивног тумачења термина, поље слободне процене за државе, доктрина „четврте инстанце", примена на управне поступке;
- Утврђивање грађанских права и обавеза: дефиниција термина, разлика између приватног и јавног права;
- Приступ суду: приступ према закону и стварни приступ, делотворан приступ, могућа ограничења;
- Двострука опасност: (не бис ин идем) члан 4, протокол. 7: забрана суђења истом лицу два пута за исти прекршај
- Равноправност странака: разумна могућност да се предмет изложи под условима који не стављају појединца у битно неповољнији положај у односу на његовог противника, процесна равноправност, испитивање сведока, могућност оспоравања управних одлука, приступ погодностима.
- Правила доказног поступка: незаконито прибављени докази, докази о лицу које се не појављује као сведок, приступ одбране доказима, процена доказа, слобода од самооптуживања (право на одбрану ћутањем).
- Независан и непристрасан трибунал;
- Дужина поступка;
- Правна помоћ; право на правну помоћ у мери у којој је гарантовано чланом 6(1);
- Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране адвоката, суђење у одсуству, одрицање од права, приступ „суђења као целине";
- Правичан и јаван претрес и пресуда; ограничења, одрицање од права, жалбени поступак, присуство штампе, пресуда доступна једино у судској администрацији;
- Комуникација са судом/у судници: утицај писане и усмене комуникације на поступак;
- Професионални кодекс понашања судија и етика: свест о личним и професионалним вредностима, професионалне вредности неопходне да би се обезбедило правично суђење.

Организациони облик:
Предавање
Метода:

Трајање дана:
1

Документи