Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
20.03.2019
Место одржавања:
Београд - Врховни касациони суд
Предавачи:
5 (Соња Простран, УСАИД пројекат Владавине права, Наташа Плавшић, Државно правобранилаштво, Јелена Стевановић, судија Апелационог суда, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, Биљана Степановић, Правосудна академија)
Учесници:
Судије привредног суда (1), Судије основног суда - грађанско одељење (2), Судије вишег суда - грађанско одељење (2), Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници (4), Заменици државног правобраниоца (1), Запослени у државном правобранилаштву (13)
Садржај:

- Међународни и домаћи стандарди
- Садржина Закона о заштити права на суђење у разумном року
- Примена стандарда Европског суда за људска права
- Правила поступка због повреде права на суђење у разумном року

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи