Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
29.05.2020
Место одржавања:
Нови Пазар - Виши суду Новом Пазару
Предавачи:
2 ()
Учесници:
Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници, Заменици државног правобраниоца, Запослени у државном правобранилаштву
Садржај:

- Међународни и домаћи стандарди
- Садржина Закона о заштити права на суђење у разумном року
- Примена стандарда Европског суда за људска права
- Правила поступка због повреде права на суђење у разумном року

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак