Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Финансијска истрага
Тема:
Финансијска форензика
Назив семинара:
Финансијска форензика (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
10.06.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
3 ()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (10), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке (1), Тужилачки сарадници (9), Судијски сарадници (1), Секретари судова, Саветници у суду, Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Корупција, преваре и јавне набавке:
(теројиска настава)
- Уводна разматрања (Појам и природа корупције, Феноменолошки аспекти корупције, буџетски систем и јавне набавке, поступци јавних набавки, проблеми у јавним набавкама);
- Савремени облици кривичних дела са елементима корупције;
- Специфичности коруптивних радњи у јавним набавкама;
- Идентификовање «сигнала упозорења» и откривање и доказивање кривичних дела са елементима корупције;
- Превенција корупције;
- Финансијске истраге имовине проистекле из кривичног дела.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи