Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније, привредно право
Материјe:
Право Европске уније, Хартије од вредности и финансијско вештачење
Тема:
Правни поредак Европске уније
Назив семинара:
Правни поредак Европске уније (Право Европске уније)

Садржај семинара

Датум:
27.05.2019
Место одржавања:
Београд - ЕУ инфо центар
Предавачи:
4 ()
Учесници:
Корисници почетне обуке
Садржај:

Правни поредак ЕУ

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
5
Датум:
07.11.2019
Место одржавања:
-
Предавачи:
()
Учесници:
Корисници почетне обуке, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење
Садржај:

Правосуђе у процесу придруживања ЕУ; Улога судије у модерној Европи
Органи ЕУ и подела власти
Извори права Европске уније
Однос између права ЕУ и националног права држава чланица
Судски систем ЕУ и надлежност судова ЕУ

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак