Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Тема:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Назив семинара:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје (Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје)

Садржај семинара

Датум:
17.05.2019
Место одржавања:
Београд - Врховни касациони суд
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић, Ирена Гарчевић,)
Учесници:
Судијски помоћници (16), Корисници почетне обуке
Садржај:

Свеобухватна анализа и представљање израђених пресуда од стране судијских помоћника;
Детаљна анализа одабране пресуде написане од стране судијског помоћника;
Представљање појединих судских изрека.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи