Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Злочин из мржње, Облици својине
Тема:
Злочин из мржње
Назив семинара:
Злочин из мржње (Злочин из мржње)

Садржај семинара

Датум:
03.12.2018
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
3 (Јасмина Киурски, Тамара Мировић и Милан Антонијевић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (21), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници, Секретари тужилаштава
Садржај:

Злочини из мржње; појам и међународно правни оквир
Кривично гоњење кривичних дела учињених из мржње – национално законодавство
Правни оквир и судска кривичноправна заштита у случајевима злочина из мржње;
Злочин из мржње у Р. Србији, обавеза извештавања.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи