Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Прекршаји
Тема:
Прекршаји у области јавних набавки
Назив семинара:
Прекршаји у области јавних набавки (Прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
06.03.2023
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
6 (Саша Варинац, Оливера Ристановић, Горица Секулић, Игор Милованов, Андреа Делибашић, Стефан Вучићевић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (12), Судијски помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда (5)
Садржај:

- Представљање првих закључака Анализе потреба у делу који се односи на прекршајне судове и упознавање са циљевима обуке,
- Општи изазови у вођењу прекршајног поступка у области јавних набавки са освртом на најчешће типове прекршаја ,
- Прекршаји прописани Законом о јавним набавкама са аспекта првостепеног судије и значај специјализације судија у овој области,
- Најчешћи разлози за укидање одлука у другостепеном поступку у вези са поступцима против извршилаца прекршаја прописаних Законом о јавним набавкама,
- Размена искустава учесника и дискусија о изазовима у руковођењу прекршајним поступцима у области јавних набавки,
- Дискусија о искуствима и изазовима међуинституционалне сарадње и могућем
унапређењу у будућности,
- Традиционални и интерактивни приступ учењу,
- Учесници у процесу учења - посебна знања и вештине за самостално спровођење обуке,
- Садржај и методе рада,
- Припрема и дизајн тренинга/радионице “Специјализовани курс за вођење прекршајних поступака у области јавних набавки”,
- Припрема реализације обуке “Специјализовани курс за вођење прекршајних поступака у области јавних набавки” – рад у групама,
- Симулација обуке “Специјализовани курс за вођење прекршајних поступака у области јавних набавки” – рад у групама

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи