Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Тема:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Назив семинара:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје (Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје)

Садржај семинара

Датум:
15.10.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић, Ирена Вуковић,)
Учесници:
Судијски помоћници (19), Корисници почетне обуке (11)
Садржај:

Свеобухватна анализа и представљање израђених пресуда од стране судијских помоћника; Детаљна анализа одабране пресуде написане од стране судијског помоћника; Представљање појединих судских изрека.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи