Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање трговине људима
Тема:
Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима
Назив семинара:
Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима (Сузбијање трговине људима)

Садржај семинара

Датум:
31.10.2022
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
6 (Тамара Мировић, Радмила Драгичевић Дичић, Милан Жарковић, Оливера Секулић Шошдеан, Лидија Ђорђевић, Тијана Костић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (6), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници (1), Полицијски службеници (5), Самостални учесници, Судијски сарадници (1), судије апелационог суда
Садржај:

Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима:
- Трговина људима и сродна кривична дела – правна квалификација / идентификација жртава трговине људима;
- Презентација методологије за симулирано суђење, додела улога и дистрибуција докумената;
- Увод и припрема у симулацију суђења;
- Главни претрес: излагање оптужбе, изјашњавање оптуженог, уводна излагања;
- Главни претрес: доказни поступак;
- Главни претрес: наставак доказног поступка и завршне речи;
- Главни претрес: изрицање пресуде;
- Коначан осврт на симулацију суђења;
- Изазови у правној квалификацији, међуинституционалној сарадњи и заштити жртава у оквиру кривичног поступка (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Међуинституционална сарадња и улога НВО у кривичним поступцима трговине људима (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Положај жртве у кривичним поступцима због кривичног дела трговине људима – изазови у идентификацији, заштити и подршци жртвама трговине људима.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи