Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Права детета у грађанским судским поступцима
Тема:
Обука у области правосуђа по мери детета
Назив семинара:
Обука у области правосуђа по мери детета (*) (Права детета у грађанским судским поступцима)

Садржај семинара

Датум:
09.11.2021
Место одржавања:
Крагујевац - Online
Предавачи:
2 (Слободан Јосимовић Јара Петковић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (3), Судије основног суда - кривично одељење (3), Основни јавни тужиоци и заменици (4), Адвокати (2), Социјални радници (3)
Садржај:

Најбољи интерес детета
Право детета на информисање
Акционо планирање начина за успостављање боље међусекторске сарадње и решавање проблема
Заштита од секундарне виктимизације
Експлоатација деце у сврху вршења криминланих активности
Право на репарацију

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи