Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
16.11.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 45
Предавачи:
5 (Наташа Плавшић, заменик Државног правобраниоца и заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права Јелена Стевановић, судија апелационог суда у Београду, Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда, Александар Стојановић, Правосудна академија)
Учесници:
Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење (11), Судијски помоћници (2), Заменици државног правобраниоца, Запослени у државном правобранилаштву (15)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи