Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Решавање старих предмета
Тема:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета
Назив семинара:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета (Решавање старих предмета)

Садржај семинара

Датум:
16.04.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (Драгомир Милојевић, судија и председник Врховног касационог суда, Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење (23), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (7), Судијски помоћници (14), Судије извршног одељења
Садржај:

Судијске вештине 2 - управљање предметима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи