Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела
Назив семинара:
Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
22.04.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
()
Учесници:
Судије апелационог суда - кривично одељење (10), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници
Садржај:

Припрема за УНОДЦ обуку

Организациони облик:
Саветовање
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак