Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Управни поступак
Тема:
Примена Закона о општем управном поступку
Назив семинара:
Примена Закона о општем управном поступку (Управни поступак)

Садржај семинара

Датум:
25.02.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
2 (Зоран Лончар Сања Вујачић)
Учесници:
Судије Управног суда, Судијски помоћници, Корисници почетне обуке (12), Саветници у суду
Садржај:

Поступање у свим управним стварима,појам управног поступка, појам управне ствари, начела управног поступка
Управно поступање: управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње, пружање јавних услуга
Основна правила поступка:учесници у управном поступку, општење органа и странака, обавештавање, рокови, трошкови поступка
Првостепени поступак:покретање поступка и захтеви странке,преки и обустављање поступка, ток поступка до доношења решења
Решење и Закључак
Правна средства:Приговор и Жалба
Посебни случајеви уклањања и мењања решења
Извршење
Казнене одредбе
Спровођење закона

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи