Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Примена Закона о спречавању насиља у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
13.12.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 25
Предавачи:
2 (Јелица Бојанић Керкез Небојша Ђуричић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (3), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (4), Основни јавни тужиоци и заменици (7), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке (1), Самостални учесници, Тужилачки сарадници (3), Судијски сарадници (1), Тужилачки приправници, Секретари судова
Садржај:

Појам насиља у породици; Улога и Надлежности полиције, тужилаштва и судова у спречавању насиља; Процена ризика; Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука); Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање); Поступање полиције, Поступање тужилаштва, Поступање суда; Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу;Заштита и подршка жртвама; Евиденције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи