Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
21.02.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Москва"
Предавачи:
4 (др.Александар Фалаџић Алма Тасо Дељковић Миољуб Виторовић Славица Пековић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Тужилац за РЗ и заменици (4), Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници (5), Полицијски службеници (17), Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Поступање са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина:
- Значај поступања са оштећенима и другим сведоцима у предметима ратних злочина;
- Иницијални контакт, процена личности сведока, услова и околности за примену мера заштите;
- Комуникација са сведоком за време истраге:
• Упознавање са личношћу сведока и разумевање његове забринутости (препознавање страхова које сведок има, разматрање страха у комуникацији са сведоком, заснивање односа поверења; вештине за опуштање и „отварање“ сведока; избегавање секундарне виктимизације)
• Испитивање сведока пре суђења
• Припрема сведока за суђење
- Изазови у пракси и примери добре праксе у раду са посебно осетљивим сведоцима и заштићеним сведоцима
- Поступање са осетљивим сведоцима и заштићеним сведоцима
- Поступање са осетљивим сведоцима за време суђења
- Мере подршке сведоцима:
• Процена потреба сведока
• Најчешће психолошке реакције сведока и оштећених
• Утицај трауме
• Траума и памћење
• Најчешћа питања везана за подршку сведоцима
- Искуства, примери добре праксе и научене лекције служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима из земаља региона и Србије

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи