Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Администрација у судовима и тужилаштвима
Тема:
Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета
Назив семинара:
Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета (*) (Администрација у судовима и тужилаштвима)

Садржај семинара

Датум:
22.12.2021
Место одржавања:
Нови Сад - хотел "Центар"
Предавачи:
4 (Јасмина Станковић, Снежана Ненезић, Татјана Лагумџија, Младен Мерлини,)
Учесници:
Основни јавни тужиоци и заменици (8), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Апелациони јавни тужиоци и заменици (2), Тужилачка администрација, Тужилачки помоћници (3), Тужилачки сарадници (1), Секретари тужилаштава, Саветници ТОК, Саветници АпЈТ
Садржај:

Представљање базе јавно тужилачке праксе:
- Уједначавање јавно тужалчке праксе-потребе, циљеви и улоге;
- Структура базе јавно тужилачке праксе;
- Предности успостављања јавно тужилачке праксе:
- Практични приказ апликације „ЈТ пракса“ и отварање корисничких налога за приступ бази:

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи