Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Судска пракса прекршајних судова
Тема:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје
Назив семинара:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје (*) (Судска пракса прекршајних судова)

Садржај семинара

Датум:
19.11.2018
Место одржавања:
Крагујевац - хотел "Шумарице"
Предавачи:
4 (Драгомир Милојевић Биљана Гавриловић Леонида Поповић Милан Мариновић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (11), Корисници почетне обуке (2), Судијски сарадници (5)
Садржај:

Право на правично суђење: право на образложену судску одлуку
Структура судске одлуке: Начин израде првостепене осуђујуће пресуде, Начин израде првостепене ослобађајуће пресуде и решења као друге врсте одлуке у прекршајном поступку
Структура судске одлуке: међународни стандарди: Пресуде Европског суда за људска права: смернице за добро структурирану судску одлуку, израда одлуке; Правилно цитирање пресуда Европског суда за људска права у одлукама домаћих судова;
Практична вежба: Примена смерница на практичном примеру

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи