Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, прекршајно право
Материјe:
Финансијска истрага, Сузбијање корупције-прекршаји
Тема:
Финансијске истраге
Назив семинара:
Финансијске истраге (Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
21.05.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
8 (Ана Стаменић, Зоран Ганић, Драгана Стојадиновић, Саша Иванић, Бранкица Марић, Горан Лукић, Милан Пејчић, Драгана Николић Ракар, )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (5), Виши јавни тужиоци и заменици (4), Републички јавни тужилац и заменици, Тужилац за ОК и заменици (1), Судијски помоћници (1), Полицијски службеници (6), Запослени у Управи царина (2), Самостални учесници (2), Службеници Пореске управе (5)
Садржај:

Унапређење капацитета финансијских истрага у југоисточној Европи:
- Финансијске истраге: планирање;
- Финансијске истраге: извори информација;
- Финансијске истраге: сарадња на националном нивоу;
- Финансијске истраге: међународна сарадња
- Алати и технике за анализу крупних података: задаци и алати за обраду података;
- Сакупљање и анализа финансијских података;
- Трансформација финансијских података у доказе;
- Анализа и визуализација веза;
- Информације и докази из отворених извора;
- Истраге великих шема за прање новца (“миксери”)
- Пореска и царинска кривична дела, и прање новца;
- Корупција и прање новцА;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
4

Документи