Семинар

Програм:
Програм активности за 2022. годину, Активности Правосудне академије
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Активности Правосудне академије
Назив семинара:
Активности Правосудне академије (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
22.09.2022
Место одржавања:
Златибор - Златибор
Предавачи:
СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ()
Учесници:
50
Садржај:

LXI редовно годишње саветовање Удружења

ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ, ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ ФОРМЕ ПОСТУПАЊА И ДРУГИ КРИВИЧНОПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ И ПОЗИТИВНО КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО (ИСПУЊЕНА ОЧЕКИВАЊА ИЛИ НЕ?)

ОКРУГЛИ СТО

ИЗМЕНЕ УСТАВА-СЛЕДЕЋИ КОРАЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЖЕЉЕНОГ НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА

ОКРУГЛИ СТО

АЛТЕРЕНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ И МЕРЕ (ПРИМЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2015-2020. ГОДИНЕ)

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
3

Документи


« На списак