Семинар

Програм:
Програм почетне обуке за 2022. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Односи с јавношћу и комуникација
Тема:
Вештина презентације/презентација у медијима
Назив семинара:
Вештина презентације/презентација у медијима (Односи с јавношћу и комуникација)

Садржај семинара

Датум:
25.10.2022
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Мирјана Голубовић и Маја Љубичановић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (11), Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење (7), Судије вишег суда - кривично одељење
Садржај:

Презентације на скуповима (израда ППТ)
Презентације у медијима (посебан акценат на писанју саопштења за јавност)

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи