Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
16.11.2018
Место одржавања:
Ужице - Виши суд у Ужицу
Предавачи:
5 (Милан Бајић, специјалиста за уједначавање судске праксе МДТФ-а при Врховном касационом суду, Биљана Николић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и председник Вишег суда у Краљеву, Дубравка Дамјановић, председник Апелационог суда у Крагујевцу, Соња Павловић USAID Пројекат владавине права, Биљана Степановић, Правосудна академија)
Учесници:
Судије привредног суда (2), Судије основног суда - грађанско одељење (10), Судијски помоћници (1), Заменици државног правобраниоца (1), Запослени у државном правобранилаштву (2)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак