Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право, кривично право
Материјe:
Насиље у породици, Кривичноправна заштита
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
26.02.2022
Место одржавања:
Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
Предавачи:
3 (Биљана Синановић, Проф. др Драгана Коларић, Проф. др Саша Марковић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (24), Социјални радници, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници
Садржај:

Заједничка обука за судије тужиоце и полицијске службенике:
а) Поступање надлежног полицијског службеника и сарадња са надлежним тужиоцем
(полицијски службеник):
- Прикупљање потребних обавештења;
- Процена ризика;
- Достављање података надлежном основном тужиоцу;
- Хитне мере које изриче надлежни полицијски службеник;
- Израда наређења којим се изриче хитна мера удаљења учиниоца из стана;
- Израда наређења којим се изриче хитна мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој.
(јавни тужилац):
- Пријем обавештења, процене ризика и наређења;
- Проучавање и вредновање процене ризика;
- Предлог суду да се хитна мера продужи;
- Припрема документације и достављање надлежном суду
б) Поступање суда и сарадња са надлежним тужиоцем и полицијским службеником;
- Улога полицијског службеника у судском поступку
(поступајући судија):
- Пријем предлога о продужењу хитне мере;
- Проучавање предлога и оцена приложених доказа;
- Доношење одлуке по предлогу о продужењу хитне мере;
(јавни тужилац):
- Подношење жалбе на одлуку првостепеног суда,
(судије Виших судова):
- Пријем предмета и одлучивање по жалби

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи