Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Судска пракса прекршајних судова
Тема:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје
Назив семинара:
Израда првостепених одлука из прекршајне материје (Судска пракса прекршајних судова)

Садржај семинара

Датум:
18.04.2019
Место одржавања:
Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
Предавачи:
4 (Милан Мариновић Леонида Поповић Снежана Андрејевић Биљана Гавриловић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (20), Корисници почетне обуке (5), Судијски сарадници (5)
Садржај:

Право на правично суђење: право на образложену судску одлуку
Структура судске одлуке: Начин израде првостепене осуђујуће пресуде, Начин израде првостепене ослобађајуће пресуде и решења као друге врсте одлуке у прекршајном поступку
Структура судске одлуке: међународни стандарди: Пресуде Европског суда за људска права: смернице за добро структурирану судску одлуку, израда одлуке; Правилно цитирање пресуда Европског суда за људска права у одлукама домаћих судова;
Практична вежба: Примена смерница на практичном примеру

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи