Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
25.02.2022
Место одржавања:
Краљево - Основни суд у Краљеву
Предавачи:
2 (Биљана Гавриловић, Жељко Радибратовић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (8), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (5), Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Тужилачки приправници, Секретари судова (1)
Садржај:

- Појам насиља у породици;
- Улога и надлежности полиције, тужилаштва и судова у спречавању насиља;
- Процена ризика;
- Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука);
- Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање);
- Поступање полиције, тужилаштва и суда;
- Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу;
- Заштита и подршка жртвама;
- Евиденције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи