Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма
Назив семинара:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
24.05.2019
Место одржавања:
Ниш - хотел "Tami Residance"
Предавачи:
5 (Јелена Пантелић, Миљко Радисављевић, Милунка Цветковић, Јасмина Милановић Ганић, Владислав Станковић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (10), Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици (10), Апелациони јавни тужиоци и заменици
Садржај:

- Процене ризика од прања новца;
- Препоруке ФАТФ – систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма - методологија, динамика и организација рада;
- Процена претњи од прања новца;
- Процена рањивости националног система од прања новца;
- Процена рањивости финансијског сектора од прања новца;
- Процена рањивости нефинансијског система од прања новца;
- Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак