Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније
Назив семинара:
Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније (*) (Сузбијање корупције)

Садржај семинара

Датум:
13.05.2022
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
5 (Миљко Радисављевић, Јелена Седлачек, Милан Пејчић, Мирјана Илић, Тања Исаиловић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (4), Виши јавни тужиоци и заменици (7), Тужилац за ОК и заменици, Полицијски службеници (8), Самостални учесници, судије апелационог суда (1)
Садржај:

Злоупотреба фондова Европске уније:
- Правни оквир и пресек стања;
- Министарство финансија - Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС) – улога и надлежност;
- Откривање превара и злоупотреба;
- Прикупљање доказа, међународна сарадња и правна квалификација;
- Судска пракса у предметима превара у поступању са финансијским средствима Европске уније.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи