Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Унапређење обуке
Тема:
Менторство II циклус обуке
Назив семинара:
Менторство II циклус обуке (*) (Унапређење обуке)

Садржај семинара

Датум:
13.12.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 45
Предавачи:
3 (Тамара Николић Игор Милованов Андреа Делибашић)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење (7), Судије основног суда - кривично одељење (4), Судије вишег суда - грађанско одељење (1), Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије прекршајног суда (2), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици
Садржај:

Улоге и дужности ментора у правосуђу и квалитети успешног ментора
Управљање менторским односом и фазе менторског процеса
Процес учења у менторству и фацилитација учења као кључна улога ментора
Техника симулација суђења као модел процењивања корисника обуке
Евалуација менторског процеса, ментора и корисника обуке током и на крају обуке

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи