Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, људска права
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Члан 4 ЕКЉП
Тема:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом
Назив семинара:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
15.05.2023
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
11 (Војислав Исаиловић, Дејан Симић, Владимир Бачић, Небојша Адамовић, Марко Гутић, Владимир Ђокић, Биљана Синановић, Милена Рашић, Миљко Радисављевић, Драган Савић, Јелена Пантелић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Полицијски службеници, Запослени у Управи царина, Самостални учесници, Службеници Пореске управе
Садржај:

Састанак радне групе (предавача) за унапређење предавачких вештина и материјала у вези студије случаја

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак